card

Сургалт, судалгааны хүрээлэн

Монгол Улсын ерөнхий прокурорын 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/48 дугаартай тушаалаар эрүүгийн болон зөрчлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг судлах, прокурорыг мэргэшүүлэх, прокурорын байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгаа, сургалтын ажлыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий “Сургалт, судалгааны хүрээлэн”-г Улсын ерөнхий прокурорын газрын дэргэд байгуулсан.

Иргэн танд

Онцлох мэдээлэл