card
/

Сүүлд нэмэгдсэн

Бусад

Онцлох мэдээ

Бусад

Өргөдөл, гомдол

Та Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулиар шийдвэрлэвэл зохих өргөдөл, гомдлыг цахимаар илгээх боломжтой.
Прокурор, ажилтны ашиг сонирхлын зөрчил, сахилга хариуцлага, ёс зүйн талаарх гомдол, мэдээллийг 1800-1919 дугаарт гаргана уу.

САНАМЖ: Өргөдөл, гомдол болон хэрэг хянан, шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой асуудлаар харьяа прокурорын газартай холбогдвол танд туслах болно.

Төрийн болон албаны нууцад хамаарах материал, өргөдөл, гомдлыг илгээхгүй.

Илгээх

Чухал холбоосууд

Тоон үзүүлэлт

2023 оны 12 дугаар сарын 21-нээс 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн хооронд

Прокурор тайлбарлаж байна

Бусад

Подкастууд

Бусад