card
ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН ДҮН ГАРЛАА

ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН ДҮН ГАРЛАА

Сонгон шалгаруулалтад оролцсон 37 хүнийг прокурорын туслах ажилтны нөөцөд бүртгэхээр шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯРИЛЦЛАГЫН ШАЛГАЛТЫГ 2024 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 11-НИЙ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯРИЛЦЛАГЫН ШАЛГАЛТЫГ 2024 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 11-НИЙ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Прокурорын туслах ажилтны сонгон шалгаруулалтын ярилцлагын шалгалтыг 2024 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр Улсын ерөнхий прокурорын газрын дэргэдэх Сургалт, судалгааны хүрээлэнд дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулна. Оролцогчид хуваарийн дагуу хүрэлцэн ирнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН  ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭДЛЭГИЙН СОРИЛГЫН ДҮН

ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭДЛЭГИЙН СОРИЛГЫН ДҮН

Тэнцсэн оролцогчид 2 дугаар шатны шалгаруулалт болох эссэ болон бодлогын шалгалтад оролцоно.

Дэлгэрэнгүй
ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БҮРТГЭЛ, ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ ХУГАЦАА, БАЙРШИЛ, АНХААРАХ АСУУДЛЫН ТАЛААР

ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БҮРТГЭЛ, ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ ХУГАЦАА, БАЙРШИЛ, АНХААРАХ АСУУДЛЫН ТАЛААР

Ппрокурорын туслах ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл, шалгалт явуулах хугацаа, байршил, анхаарах асуудлын талаар

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН  АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг Улсын ерөнхий прокурорын газрын “Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан референт”-ийн албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Орон нутгийн прокурорын газруудад туслах ажилтны ажлын байранд ажиллах хүний нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор уг ажлын байранд ажиллах хүсэлтэй иргэдийн дунд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР: НЯГТЛАН БОДОГЧ-АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР: НЯГТЛАН БОДОГЧ-АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

“Нягтлан бодогч-ахлах мэргэжилтэн”-ний албан тушаалд холбогдох материалаа ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР: ТАМГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР: ТАМГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

“Тамгын хэлтсийн дарга”-ын албан тушаалд холбогдох материалаа ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БҮРТГЭЛ, ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ ХУГАЦАА, БАЙРШЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БҮРТГЭЛ, ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ ХУГАЦАА, БАЙРШЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Хууль, эрх зүйн мэдлэгийн сорилын шалгалтыг 2024 оны 01-р сарын 14-ний өдрийн /Ням гариг/ 10:00 цагаас ШУТИС-ийн 1-р байрны 3 давхарт байрлах лекцийн танхимд;

Дэлгэрэнгүй
ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Прокурорын туслах ажилтны ажлын байранд ажиллах хүний нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор уг ажлын байранд ажиллах хүсэлтэй иргэдийн дунд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй
ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТАМГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА НАРЫН  СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ШАЛГАЛТАД АНХААРВАЛ ЗОХИХ  АСУУДЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТАМГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА НАРЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ШАЛГАЛТАД АНХААРВАЛ ЗОХИХ АСУУДЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТАМГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА НАРЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ШАЛГАЛТАД АНХААРВАЛ ЗОХИХ АСУУДЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн жинхэнэ албан хаагчийг нэгж прокурорын газруудын “Тамгын хэлтсийн дарга”-ын албан тушаалд холбогдох материалаа ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТАМГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТАМГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Прокурорын байгууллагын нэгж, газруудад Тамгын хэлтсийн даргын ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар

Дэлгэрэнгүй
ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН  НЭГДСЭН ДҮН ГАРЛАА

ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН ДҮН ГАРЛАА

“Прокурорын байгууллагын захиргааны албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх журам ”-ын 7.6 дугаар зүйлд заасны дагуу 2023 оны 2 дугаар сарын 01-ний өдөр шалгалтын дүнг хэлэлцэж, нийт онооны 60 хувь буюу 66-аас дээш оноо авсан оролцогчдыг шалгалтад тэнцсэнд тооцож, прокурорын туслах ажилтны нөөцөд бүртгэхээр шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭДЛЭГИЙН СОРИЛЫН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦСЭН ОРОЛЦОГЧДЫН ДҮН

ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭДЛЭГИЙН СОРИЛЫН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦСЭН ОРОЛЦОГЧДЫН ДҮН

Прокурорын туслах ажилтны сонгон шалгаруулалтын 1 дүгээр шатны шалгалт болох хууль, эрх зүйн мэдлэгийн сорилын шалгалтад нийт 188 хүн оролцож, 65 оролцогч тэнцсэн байна.

Дэлгэрэнгүй
ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ШАЛГАЛТАД АНХААРВАЛ ЗОХИХ АСУУДЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ШАЛГАЛТАД АНХААРВАЛ ЗОХИХ АСУУДЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Баримт бичгийн бүрдэл, албан тушаалын тодорхойолтод заасан болзол шаардлагыг хангасан 231 иргэн, албан хаагчийг шалгаруулалтад оролцуулахаар бүртгэж, нэг иргэнийг бүртгэхээс татгалзаж  шийдвэрлэсэн болно.

Дэлгэрэнгүй
ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Шалгаруулалтад оролцогчид материалыг бүрдүүлж, 2023 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн дотор Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Багатойруу Хуульчдын гудамж 15/1 хаягаар эсхүл Улсын ерөнхий прокурорын газрын Хэрэг эрхлэх газрын 103 тоот өрөөнд хүлээлгэн өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй