ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭДЛЭГИЙН СОРИЛГЫН ДҮН

A- A A+
ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН  ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭДЛЭГИЙН СОРИЛГЫН ДҮН

Прокурорын туслах ажилтны сонгон шалгаруулалтын 1 дүгээр шатны шалгалт болох хууль, эрх зүйн мэдлэгийн сорилын шалгалтад нийт 124 хүн оролцож, 57 оролцогч тэнцсэн байна.

Тэнцсэн оролцогчид 2 дугаар шатны шалгаруулалт болох эссэ болон бодлогын шалгалтад оролцоно.

2 дугаар шатны шалгалт 2024 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 09:00 цагаас Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн зүүн урд байрлах “ACE E-Sports” тоглоомын газарт зохион байгуулагдана. Шалгаруулалтад оролцогч нар и-мэйл хаягтай байхыг анхаарна уу.

Шалгалтад тэнцсэн иргэдийн нэрс

 

Шифр

Оноо

1

302017

80

2

303073

74

3

302011

72

4

402141

72

5

402142

72

6

302034

69

7

302032

68

8

302030

68

9

303060

68

10

302005

66

11

302033

66

12

302046

66

13

303071

66

14

402119

66

15

402131

66

16

303091

65

17

302035

64

18

402102

63

19

302026

62

20

302037

62

21

402134

62

22

402139

62

23

302020

61

24

302027

61

25

402108

61

26

402140

61

27

302022

60

28

402103

60

29

302015

59

30

303051

59

31

303065

59

32

402104

59

33

302049

58

34

303055

58

35

402121

58

36

302016

57

37

302047

57

38

402112

57

39

303077

57

40

302004

56

41

302039

56

42

302044

56

43

302002

55

44

302006

55

45

303061

55

46

303067

55

47

402109

55

48

402101

55

49

302019

54

50

302025

54

51

303062

54

52

303070

54

53

303081

54

54

302009

54

55

302031

54

56

402124

54

57

302012

54