card

Иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь

Албан тушаал, нэр

Гариг

Холбоо барих ажилтны утасны дугаар

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Улсын ерөнхий прокурорын газар

Монгол Улсын ерөнхий прокурор Б.Жаргалсайхан

 

 

Сар бүрийн 3 дахь долоо хоногт

10:00-12:00

 

 

51-260855

Улсын ерөнхий прокурорын орлогч М.Чинбат

 

 

 

Сар бүрийн 

2, 4 дэх долоо хоногт

10:00-12:00

 

Улсын ерөнхий прокурорын орлогч О.Машбат

 

Сар бүрийн 1, 3 дахь долоо хоногт

10:00-12:00

 

 

 

Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга Ц.Батболд

 

Сар бүрийн 2, 4 дэх долоо хоногт

09:00-12:00

 

 

 

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга О.Мөнхбаатар

 

Сар бүрийн 2, 4 дэх долоо хоногт

09:00-12:00

 

 

 

Шүүхэд төрийг төлөөлөх хэлтсийн дарга Д.Баянжаргал

 

 

Сар бүрийн 1, 3 дахь долоо хоногт

09:00-12:00

 

 

Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга  Д.Энхтөр

 

 

 

Сар бүрийн 1, 3 дахь долоо хоногт

09:00-12:00

 

Дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын хэлтсийн дарга С.Хишигжаргал

 

Сар бүрийн 1, 3 дахь долоо хоногт

15:00-17:30

 

 

 

 

Нийслэлийн прокурорын газар

Нийслэлийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор Ц.Ариунболд

 

 

09:00-12:00

 

 

7013-7094

Нийслэлийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч Н.Ганболд

 

 

 

09:00-12:00

 

Нийслэлийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч А.Энхжаргал

 

 

 

09:00-12:00

 

Тээврийн прокурорын газар

Тээврийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

10:00-12:30

 

10:00-12:30

 

21-254012

Тээврийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

08:30-12:30

13:30-17:30

08:30-12:30

13:30-17:30

08:30-12:30

21-254011

Баянгол дүүргийн прокурорын газар

Баянгол дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

09:30-11:30

 

09:30-11:30

 

7014-4178

9404-8944

Баянгол дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

09:30-11:30

 

09:30-11:30

 

 

Баянзүрх дүүргийн прокурорын газар

Баянзүрх дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

 

09:00-12:00

 

 

7011-4849

Баянзүрх дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

14:00-16:00

 

 

 

 

7011-3999

Хан-Уул дүүргийн прокурорын газар

Хан-Уул дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

 

 

Сар бүрийн 1, 3 дах 7 хоногт

 

11-341454,

94105678

Хан-Уул дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

 

 

 

Сар бүрийн 2, 4 дэх 7 хоногт

 

11-341109

94105678

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газар

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

 

14:00-16:00

 

 

11-325452

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

 

14:00-16:00

 

 

 

11-312693

Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газар

Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

09:00-11:00

 

09:00-11:00

 

7018-3205

Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

 

 

09:00-11:00

 

09:00-11:00

7018-2659

Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газар

Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

 

09:00-12:00

 

 

7011-9398

Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

 

 

 

09:00-12:00

 

11-328032

Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газар

Налайх, Баганхангай дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

08:30-17:30

 

08:30-17:30

 

7023-3181

Налайх, Баганхангай дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч 

 

 

08:30-17:30

 

08:30-17:30

7023-3182

Багануур дүүргийн прокурорын газар

Багануур дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

08:30-17:30

 

08:30-17:30

 

7021-3456

8814-9398

Багануур дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

08:30-17:30

 

08:30-17:30

 

 

Архангай аймгийн прокурорын газар

Архангай аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

14:00-18:00

 

9:00-13:00

14:00-18:00

9:00-13:00

14:00-18:00

9:00-13:00

14:00-18:00

7033-2002

Архангай аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

09:00-13:00

14:00-18:00

09:00-13:00

14:00-18:00

09:00-13:00

14:00-18:00

09:00-13:00

14:00-18:00

09:00-13:00

14:00-18:00

7033-3202

 

Баян-Өлгий аймгийн прокурорын газар

Баян-Өлгий аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

14:00-16:00

 

15:00-17:00

 

 

7042-2231

Баян-Өлгий аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

 

13:30-17:00

 

13:30-17:00

 

7042-2193

Баянхонгор аймгийн прокурорын газар

Баянхонгор аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

14:30-16:30

 

10:00-13:00

 

15:00-17:00

 

7044-2545

 

Баянхонгор аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

 

10.00-13.00

 

15.00-17.00

 

7044-2253

Булган аймгийн прокурорын газар

Булган аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

09:00-18:00

 

09:00-18:00

 

7034-2851

Булган аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

09:00-18:00

09:00-18:00

09:00-18:00

09:00-18:00

09:00-18:00

7034-2850

Говь-Алтай аймгийн прокурорын газар

Говь-Алтай аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

14:30-16:30

10:00-13:00

 

15:00-17:00

 

7048-3535

Говь-Алтай аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

 

15:00-17:00

10:00-13:00

10:00-13:00

15:00-17:00

7048-3335

Говьсүмбэр аймгийн прокурорын газар

Говьсүмбэр аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

15:00-17:00

 

15:00-17:00

 

 

7054-3141

Говьсүмбэр аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

 

15:00-17:00

 

15:00-17:00

 

7054-3092

 

Дархан-Уул аймгийн прокурорын газар

Дархан-Уул аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

09:00-12:00

14:00-17:00

09:00-12:00

14:00-17:00

09:00-12:00

14:00-17:00

 

7037-0153

Дархан-Уул аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

09:00-12:00

14:00-17:00

09:00-12:00

14:00-17:00

09:00-12:00

14:00-17:00

09:00-12:00

14:00-17:00

09:00-12:00

14:00-17:00

7037-0153

Дорноговь аймгийн прокурорын газар

Дорноговь аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

10:00-12:00

 

 

14:00-17:00

7052-3661

Дорноговь аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

10:00-12:00

 

14:00-17:00

10:00-17:00

 

7052-3661

Замын-Үүд сум дахь сум дундын прокурорын газар

Замын-Үүд сум дахь сум дундын прокурорын газрын ерөнхий прокурор

14:00-16:00

 

09:00-16:00

 

 

02524543610

Дорнод аймгийн прокурорын газар

Дорнод аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

09:00-17:00

09:00-17:00

 

 

7058-4904

Дорнод аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

 

09:00-12:00

7058-4430

Дундговь аймгийн прокурорын газар

Дундговь аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

14:00-18:00

 

10:00-12:00

 

10:00-14:00

7059-3085

Дундговь аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

 

10:00-12:00

15:00-17:00

 

10:00-12:00

15:00-17:00

 

7059-3860

Завхан аймгийн прокурорын газар

Завхан аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

10:00-12:30

14:30-17:30

10:00-12:30

14:30-17:30

10:00-12:30

14:30-17:30

 

7046-3814

Завхан аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

10:00-12:30

14:30-17:30

 

 

 

10:00-12:30

14:30-17:30

7046-2267

 

Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын прокурорын газар

Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

 

 

10:00-16:00

 

7046-8093

 

Орхон аймгийн прокурорын газар

Орхон аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

10:30-11:30

14:30-17:30

08:30-11:30

14:30-17:30

08:30-11:30

14:30-17:30

08:30-11:30

14:30-17:30

08:30-11:30

14:30-17:30

7035-9496

Орхон аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

10:30-11:30

14:30-17:30

08:30-11:30

14:30-17:30

08:30-11:30

14:30-17:30

08:30-11:30

14:30-17:30

08:30-11:30

14:30-17:30

7035-0529

Өмнөговь аймгийн прокурорын газар

Өмнөговь аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

10:00-12:00

14:00-17:00

 

 

 

7053-3450

Өмнөговь аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

 

 

 

10:00-12:00

14:00-17:00

 

7053-2454

Ханбогд сум дахь сум дундын прокурорын газар

Ханбогд сум дахь сум дундын прокурорын газрын ерөнхий прокурор

09:00-13:00

14:00-18:00

 

09:00-13:00

14:00-18:00

 

09:00-13:00

14:00-18:00

8805-3296

Өвөрхангай аймгийн прокурорын газар

Өвөрхангай аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

10:00-13:00

14:00-15:30

16:00-17:00

 

9:00-11:00

7032-2368

Өвөрхангай аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

11:00-13:00

11:00-13:00

11:00-13:00

11:00-13:00

11:00-13:00

7032-2368

Хархорин сум дахь сум дундын прокурорын газар

Хархорин сум дахь сум дундын прокурорын газрын ерөнхий прокурор

11:00-13:00

14:00-17:00

09:00-13:00

14:00-17:00

09:00-13:00

14:00-17:00

09:00-13:00

14:00-17:00

09:00-13:00

14:00-16:00

7032-7122

 

Сэлэнгэ аймгийн прокурорын газар

Сэлэнгэ аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

 

 

10:00-13:00

14:00-16:00

 

7036-2249

Сэлэнгэ аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

 

10:00-13:00

14:00-16:00

 

 

 

Мандал сум дахь сум дундын прокурорын газар

Мандал сум дахь сум дундын прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

10:00-12:00

15:00-17:00

 

10:00-12:00

15:00-17:00

 

7036-7444

Сайхан сум дахь сум дундын прокурорын газар

Сайхан сум дахь сум дундын прокурорын газрын ерөнхий прокурор

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

 

7036-8119

Сүхбаатар аймгийн прокурорын газар

Сүхбаатар аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

08:30-17:30

 

08:30-17:30

 

7051-8718

Сүхбаатар аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

08:30-17:30

 

08:30-17:30

 

08:30-17:30

7051-8328

Төв аймгийн прокурорын газар

Төв аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

14:00-16:00

 

14:00-16:00

 

14:00-16:00

7027-3908

Төв аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

09:00-12:00

14:00-17:00

09:00-12:00

14:00-17:00

09:00-12:00

14:00-17:00

09:00-12:00

14:00-17:00

09:00-12:00

14:00-17:00

7027-2260

Увс аймгийн прокурорын газар

Увс аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

08:00-17:00

 

08:00-17:00

 

 

7045-3612

Увс аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

08:00-17:00

08:00-17:00

08:00-17:00

08:00-17:00

08:00-17:00

7045-2833

 

Ховд аймгийн прокурорын газар

Ховд аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

09:30-11:30

14:30-16:30

 

09:30-11:30

14:30-16:30

 

7043-2152

Ховд аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

 

 

10:00-11:30

14:00-16:00

 

10:00-11:30

14:00-16:00

7043-2152

Булган сум дахь сум дундын прокурорын газар

Булган сум дахь сум дундын прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

10:00-12:20

 

 

10:00-12:20

 

 

9917-1539

 

Хөвсгөл аймгийн прокурорын газар

 

Хөвсгөл аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

09:00-18:00

 

09:00-18:00

 

09:00-18:00

7038-2551

 

Хөвсгөл аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

 

09:00-18:00

 

09:00-18:00

 

7038-3776

 

Хэнтий аймгийн прокурорын газар

 

Хэнтий аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор

 

08:30-17:30

 

08:30-17:30

 

7056-3798

 

Хэнтий аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч

08:30-17:30

 

08:30-17:30

 

08:30-17:30

7056-3798

 

Бор-Өндөр сум дахь сум дундын прокурорын газар

 

Бор-Өндөр сум дахь сум дундын прокурорын газрын ерөнхий прокурор

08:30-18:00

 

08:30-18:00

 

08:30-18:00

7056-7452

 

 

 

 

---о0о---