card

Байгууллагын зардлаар суралцагч

Суралцаж байгаа улс Сургуулийн нэр Суралцагч Мэргэжил
1 Монгол Улс, Улаанбаатар хот Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль 2 Докторын хөтөлбөр