ПРО ПОДКАСТ №150 ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС СЭТГЭЦЭД УЧИРСАН ХОХИРОЛ, ХОР УРШИГ

A- A A+
ПРО ПОДКАСТ №150 ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС СЭТГЭЦЭД УЧИРСАН ХОХИРОЛ, ХОР УРШИГ

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны хяналтын прокурор Б.Гүнсэл Дархан-Уул аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Б.Энхтулгатай "Гэмт хэргийн улмаас сэтгэцэд учирсан хохирол, хор уршгийн талаар" ярилцлаа.