ТӨВ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2023 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН ГАРАЛТ БУУРЧЭЭ

A- A A+
ТӨВ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2023 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН ГАРАЛТ БУУРЧЭЭ

Төв аймгийн хэмжээнд 2023 онд гэмт хэрэг 18,4 хувиар, зөрчил 10 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлт гарсан байна.

Тус аймгийн хэмжээнд 2023 онд гэмт хэрэг 18,4 хувиар, зөрчил 10 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлт гарсан байнаТус аймгийн прокурорын газраас 2023 онд өмнөх оны буюу 2022 оны гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралт, шалтгаан нөхцөлийг судалж,  тогтоогдсон нөхцөл байдалд үндэслэн урьдчилсан сэргийлэх ажил арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласантай холбоотойгоор дээрх үр дүн гарчээ.

Иймд 2023 оны гэмт хэрэг, зөрчлийн дэлгэрэнгүй судалгааг дахин хийж, 2024 онд авч хэрэгжүүлэх ажлаа тодорхойлсон байна.

QR кодыг уншуулж судалгааны дүнтэй танилцана уу