2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ - ГЭМТ ХЭРГИЙН ТАЛААРХ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ 12.4 ХУВИАР ӨСЖЭЭ

A- A A+
2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ - ГЭМТ ХЭРГИЙН ТАЛААРХ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ 12.4 ХУВИАР ӨСЖЭЭ

Прокурорын байгууллага 2024 оны эхний хагас жилд иргэн, хуулийн этгээдээс гаргасан 64.570 гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэлд хяналт тавьж, хуулийн дагуу шалгуулсан байна.

Гомдол, мэдээлэл өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 12.4 хувиар өссөн бөгөөд 78.2 хувь нь Нийслэлд, 21.8 хувь нь орон нутагт бүртгэгджээ.

Үүнээс 98.3 хувийг Цагдаа, 0.05 хувийг Тагнуулын байгууллага шалгасан бол 1.6 хувийг нь Авлигатай тэмцэх газраас шалгасан байна.